Er du et et stjernemenneske?

(Prøv lige at mærke efter - måske er der noget, der vågner, når du læser det!)       
Man kan sige, at på en måde er vi alle stjernemennesker, fordi vores fysiske kroppe er lavet af stjernestøv.

Men nogle er stjernemennesker, fordi deres sjæle har arbejdet med stjernernes energier før. Fordi de har været der.

Og langt langt inde, kan de huske det – uden helt at kunne huske det alligevel.

Stjernemennesker lider ofte af ensomhed.

Og en livslang bedrøvelse, de går rundt med, men som de ikke kan sætte fingeren på.

En form for hjemve. (Som desværre nogle gange forveksles med depression.)

Men ensomheden handler om at have  mistet kontakten med de energier, som de kommer fra. 

Det kan være Orion, Lyra, Arkturus, Pleiaderne og mange andre steder, vi endnu ikke kender eller kender navnet på.

De høje energier kan ikke nå os hernede

Vi mister kontakten bl.a. fordi det fysiske liv på jorden i en fysisk menneskekrop er meget tung og tæt og dermed lavere vibrerende energimæssigt end de utrolig høje og lette vibrationer som stjernevæsenerne er i.

Det vil sige at det er sværere for stjernevæsenerne at trænge igennem ned til os.

Jeg tror også, at vi som nyfødte og børn er meget fintunede, men at vi er nødt til at lukke af, fordi det er for voldsomt at være så fintfølende i en så ”grov” verden som jorden er – energetisk.

Jeg har under kanaliserede healinger set billeder af nyfødte og små børn, der har ”slået” sig på de hårde energier, de er blevet født ind i.
Og som har forsøgt at kommunikere via telepati med menneskene omkring sig og ikke har forstået, hvorfor de ikke har fået svar.

Draget mod naturen

Stjernemennesker er draget mod naturen, som de har meget lettere ved at connecte med end med andre mennesker.

Træerne, planterne, dyrene – de kommunikerer, forstår og trives meget lettere med dem. 
Og de bliver healet og næret af at være sammen med dyr og planter, jord og vand.

Mange stjernefolk har været her mange mange gange før – ofte som naturhelbredere, indianere og shamaner.

Lyssprog

Vi har før vi kom til jorden kommunikeret via lyssprog og vores ”hjemme-energier” prøver at connecte med os via lyssprog. 
Lyssprog kan af nogle ses som vidunderlige gyldne ”kruseduller”. 
Det kan høres som en meget fin/spinkel tinnitus eller som en form for blanding af kor og hvalsang.

Nogle stjernemennesker taler lyssprog, det kan komme ud som ”klikkende” lyde eller et fint sprog, der lyder som ”elversprog”.

Lyssprog kan også bruges under healing, hvor healerens hænder bliver overtaget og dirigeret rundt i spiraller og  8-taller over klientens krop eller som en form for ”operation” hvor der bliver prikket fysisk på klientens krop.

Når vi ikke selv ved det

Mange ved slet ikke, at de er stjernemennesker.

Derfor sker der ofte en hel masse, når et stjernemenneske møder andre stjernemennesker eller mærker stjerneenergierne under en healing.

En masse brikker falder på plads og erkendelser lander.

”Åh, så meget giver pludselig mening!”

Healinger og lysaktiveringer hos en healer, der har erfaring med stjerneenergier og selv er ordentlig grounded kan være en rigtig god måde at blive ”kalibreret” på, så man lettere kan komme i kontakt med stjerneenergierne og få en forståelse af sig selv og sit ophav.


Måske mærker du en genkendelse, når du læser det her.

Hvis du gør, så kan det være, du selv er et stjernemenneske.

Tillykke med det!

Kærlig hilsen KristinePS.

Hvis det her med stjerneenergier og stjernemennesker vækker noget i dig, så er du velkommen til at kontakte mig.

Jeg har en gratis 15 min. samtale til alle, der er lidt i tvivl og den må du gerne bruge til at snakke om stjerneenergier og få sat lidt ord på, hvad du mærker.

Du booker bare en tid til en snak eller en healing ved at klikke her.


Foto: Greg Rakozy, Unsplash

Populære opslag fra denne blog

Når du ikke kan mærke dine engle

Hvordan foregår en healing?